logo

 
 

 

2017___03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

 

 

 

PMP® Exam Preparation

8th; 9th; 10th and 11th March 2017

Lecturer @ TenStep Bulgaria ; Language English
( http://www.tenstep.bg )

TenStep-Bulgaria

19.05.2017 г. Даниела Великова, PMP
Здравейте Франк! На 17.05.2017 успешно си взех изпита за PMP от първи опит.
След курса 8-11.03 четох книгата на Рита на пресекулки – между задачите в службата. След това прегледах отново
слайдовете от курса, които бяха много полезни. Започнах да решавам тестови задачи – от изпратените от projecta
и от https://exams.rmcls.com/ ( бяхме си купили достъп за 1 година ). Реших около 2000 въпроса за около 7 дни.
Явно съм се престарала малко, защото задачите от изпита ми се сториха по-лесни от тези, които решавах.
Справих се за около 3 часа и 20 мин. и имах 40 мин. за преглед на маркирани въпроси.
Имаше само няколко изчислителни задачи. Доста въпроси се отнасяха за Input, tool & technics and outputs
от различни процеси по области. Надявам се информацията да е полезна за следващите курсисти.
Пожелавам успех на тези, на които им предстои явяване на изпит.
Още веднъж благодаря за отлично проведения трейнинг и за съдействието след това!
Лек ден!
Даниела Великова , Ръководител проекти/Старши САП консултант

----- ----- -----
19.04.2017 г.
Атанас Гаврилов, PMP
Здравейте Франк, колеги,
Дa се похваля, че днес успешно взех изпита за PMP. 
Подготовката ми започна с прочитане на PMBOK 5th Edition и  Rita. След това се захванах с решаване на примерни тестове.
Реших малко над 1000 въпроса. Източниците които ползвах бяха:
- Въпросниците след всяка глава в Rita
- Въпросите които ни предоставиха от тренинг организацията
- Изходния тест от тренинга (200 въпроса)
- http://www.oliverlehmann.com/contents/free-downloads/175_PMP_Sample_Questions.pdf
- http://www.oliverlehmann.com/pmp-self-test/75-free-questions.htm#providers_
- http://www.headfirstlabs.com/PMP/free_exam/

- http://www.pmstudy.com/PMP-Exam-Resources/freeSimulatedTest.asp
Резултатите се движеха  в диапазона  78% - 92%. Специално за въпросите от двата теста на Oliver Lehmann мога да кажа, че са
от 75-те трудни, до много трудни които могат да се очакват на изпита. Освен това ми направи впечатление, че (ненужно много според мен)
 се набляга на капитално бюджетиране.
Примерния тест от pmstudy.com е един и същ, така че няма смисъл да се взема повече от един път.
Последните два дена преди изпита преговорих материала и дефинициите от учебника от тренинга за  PMI-зми.  Не съветвам никого в деня
преди изпита да решава въпроси или да чете материали. Не само е излишно губене на време но може да и контра-продуктивно.
Въпросите на изпита ми се сториха трудни. Но това е субективно и е базирано най-вероятно на грешни очаквания. Имаше много със завъртяни
обяснения и повече от един възможен отговор. Лесните бяха свързани с network diagramming. Всичко се въртеше около изчисление на critical path.
Минах през всички въпроси за 3 часа и половина. Не съм се стремял към такова разпределяне на времето,  просто така се получи.
Даже на моменти се ядосвах, че става прекалено бавно тъй като на примерните тестови ми бяха необходими не повече от 2 часа и половина.
Следващите 25 минути използвах за да прегледам маркираните отговори, на брой около 20, като на половината промених първоначално
избрания отговор. Останалите 5 мин не ги дочаках и прекратих изпита.
Като заключение искам да благодаря още веднъж за нещата които ни научихте а на колегите, на тези които възнамеряват да се явят – успех на изпита.
Надявам се информацията от мен да е полезна под някаква форма.
NB: PMBOK 6th edition се очаква да се публикува към края на лятото, а от началото на 2018г. PMI ще променят изпитните въпроси. Не чакайте много.

----- ----- -----
English version. Especially for Justin :) 
Hello Frank, all,
Today successfully passed the PMP exam.
My preparation consisted in reading the PMBOK 5th Edition and Rita. Then I started to solve sample tests.
I went over little more than 1,000 questions. The sources that I used were:
- The practice exams after each chapter in  Rita
- Online test questions provided to us by the training organization
- The exit test from the training (200 questions).
- http://www.oliverlehmann.com/contents/free-downloads/175_PMP_Sample_Questions.pdf
- http://www.oliverlehmann.com/pmp-self-test/75-free-questions.htm#providers_
- http://www.headfirstlabs.com/PMP/free_exam/
- http://www.pmstudy.com/PMP-Exam-Resources/freeSimulatedTest.asp
The results ranged between 78% - 92%. In regard to the questions from both tests of Oliver Lehmann I can say that they are
from the 75 difficult to very difficult ones that can be expected in the real exam the exam. However, I think unnecessarily much
emphasis has been put on capital budgeting.
Sample test of pmstudy.com is the same, so there is no sense to be taken more than once.
The last two days before the exam Talks material and textbook definitions of training for PMI-isms. I advise no one to solve
test questions or study on the day before the exam. Not only is it unnecessary waste of time but it can be counter-productive as well.
The questions of the exam seemed to me to be difficult. But it's subjective and is based probably on the wrong expectations.
There was a lot of explanations with more than one possible answer. The easiest ones have been associated with network
diagramming. Nothing went beyond mere calculation of the critical path.
I went through all the questions for three hours and a half. I didn’t strive for such a distribution time, it just happened so.
Even at times I was getting angry that it went so slow because in the simulation tests 2 hours and a half for all 200 questions were
more than enough. The next 25 minutes I used to review the marked questions (around 20)  and for half of them I changed the 
initially chosen answer. I didn’t use teh last 5 minutes and terminated the exam.
As a conclusion, I want to thank you for all the things you taught us and to the colleagues, those of them intending to sit the
exam – success there. I hope you might find the information I provided useful in some form.
NB: PMBOK 6th edition is expected to be published towards the end of this summer and in the beginning of 2018 PMI will
change the exam questions. Do not wait much

 

 

 

 

 
       
       
 

 

2016___10_

 

 

 

PMP® Exam Preparation

26th; 27th; 28th and 29th October 2016

Lecturer @ TenStep Bulgaria ; Language English
( http://www.tenstep.bg )

TenStep-Bulgaria

 

 
         
       
 

 

2016___06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

 

 

 

PMP® Exam Preparation

15th; 16th; 17th and 18th June 2016

Lecturer @ TenStep Bulgaria ; Language English
( http://www.tenstep.bg )

TenStep-Bulgaria


10.04.2017 г. Димитър Добрев, PMP


Здравей, Франк, Надявам се да си добре. Аз чак сега намерих време да поуча и да се явя на изпита. Учих от Rita exam prep,
в рамките на 3 седмици, като съм отделял не повече от един час на ден. След това решавах тестове предимно от Rita Fast trac
k /не обновена версия/. Въпросите на изпита бяха доста близо до тези на Rita, а и до въпросите от куизовете по време на курса
и като език и като  смисъл и като уловки. Минах през въпросите 40 минути преди края и половин час преглеждах маркирани
въпроси.От долните линкове адекватни с изпита са и 75-те въпроса на www.oliverlehmann.com, докато тези на pmstudy.com
са коренно различни и дори мисля че могат да създадат погрешни внушения .
Поздрави и до скоро,
Митко


----- ----- -----
01.12.2016 г. Пламен Манчевски, PMP
Здравей Франк, Вчера успешно преминах PMP exam от първия път.
Изпита се оказа по-лесен от очакваното. Най-притеснителното за мен беше дали ще ми стигне времето. Самата обстановка
на изпита(Комисия Фулбрайт) ми допадна. Предлагат ти тапи за уши и наушници. Въпросите така ме увлякоха, че не съм
почивал дори. Контролирах си времето като гледах да използвм по около минута на въпрос. Преминах през всички въпроси
за около 3ч. и 40 мин.След като приключих видях, че имам само около 15 въпроса "marked", което означава че изобщо не са
били трудни. Бях си направил 2 симулации в домашни условия с въпросите, към които ти ни насочи. Тренировъчните резултати
бяха противоречиви - от 60 до 80% успеваемост и времето винаги ми беше на ръба. Подготовката ми беше основно по Рита
, като правих справки към PMbok-a. Явих се 5 месеца след присъствения курс към TenSteps. Подготовката ми изоставаше от
планираното поради летни семейни почивки, други празници, но общо взето гледах по 1 час на ден да чета. Непосредствено
преди изпита си взех 3 дни отпуск, за да се подготвя ударно. Изключително се радвам, че тази дълга подготовка приключи успешно.
Ще се чуем по-нататък относно PDU's collection.
Поздрави, Пламен Манчевски

----- ----- -----
10.10.2016 г.
Димитър Михайлов., PMP
Здравей Франк, радостен съм да споделя , че днес успешно преминах CAPM® exam-a  :)))
Самият тест съдържа 150 въпроса , огромна част от които са интуитивни и сравнително логични, стига човек да се е запознал
добре със съдържанието на PMBOK 5 (поне две прочитания ми бяха необходими).
3 часа е времетраенето на изпита - проведох го във Фулбрайт Тест Център-a на ул."Алабин" 16.
2 седмици беше времето, което отделих за само-подготовка - средно по около 2 часа на ден. През уикенда преди самият
изпит се занимавах само с примерни тестове, за да свикна на типовете въпроси с които ми предстоеше да се сблъскам.
CAPM e солидна основа за следващата стъпка - PMP® exam ... но за PMP планирам да отделя сравнително повечко време :)) )
и най-вероятно ще го атакувам чак след Нова Година.
Поздрави, Димитър Михайлов


----- ----- -----
01.08.2016 г. Нели Калоянова, PMP
Здравей Франк, с удоволствие ти съобщавам, че преди няколко дни взех PMP изпита от първия път. Подготвях се интензивно
в продължение на 3 седмици, като преминах в началото учебника на Rita и втория прочит беше успоредно с PMBoK-а.
Тестовете които правих бяха като цяло малко – заключителния тест от курса и 175-те въпроса от Lehmann. Заложих повече
на четене и усвояване на логиката на процеса. Около 90 % от въпросите на изпита бяха ситуативни – изискват бърза
ориентация в процеса и като цяло повече време. Сърдечно благодаря за подкрепата и информацията която ни даде.
Желая успех на явяващите се.
Нели Калоянова, PMP


 
     
         
 

 

2016___03_

 

 

 

PMP® Exam Preparation

9th; 10th; 11th and 12th March 2016

Lecturer @ TenStep Bulgaria ; Language English
( http://www.tenstep.bg )

TenStep-Bulgaria

22.06.2016 г. Krzysiek Filipiuk, PMP

“Hello Frank, I have just passed the PMP exam, all domains proficient „slightsmile“- the staff at Prometric Sofia was shocked,

and I am just happy and I want to thank you for your preparation course!

For the test that is as a final in the materials - I was surprised it has almost no situational questions, and on the actual exam

there were mostly that type. So something to improve, but the online tests you have recommended were very helpful.”

Krzysiek Filipiuk, PMP.

 

 
         
         
 

 

2016___03_

 

 

 

Advanced Risk Management Training for AURUBIS Bulgaria

7th March 2016

Lecturer @ Aurubis Bulgaria ; Language Bulgarian
( http://www.aurubis.com
)

AURUBIS Bulgaria

Trained 25 managers and team leaders. See reference PDF.

 

 
         
         
 

 

2016___03_

 

 

 

Project Management Overview Training for AURUBIS Bulgaria

8th March 2016

Lecturer @ Aurubis Bulgaria ; Language Bulgarian
( http://www.aurubis.com
)

AURUBIS Bulgaria

Trained 12 employees. See reference PDF.

 

 
         
         
 

 

2016___03_

 

 

 

PMP® Exam Preparation

9th; 10th; 11th and 12th March 2016

Lecturer @ TenStep Bulgaria ; Language English
( http://www.tenstep.bg )

TenStep-Bulgaria

 

 

 
         
         
 

2015___10_

 

 

PMP® Exam Preparation

7th; 8th; 9th and 10th October 2015

Lecturer @ TenStep Bulgaria ; Language English
( http://www.tenstep.bg )

TenStep-Bulgaria

 

15.12.2015 г. Петина Атанасова, PMP
Здравей Франк, пиша вече като сертифициран PMP :) вчера взех изпита. Подготовката ми мина изцяло с учебника
на Рита и материалите от курса, доста хаотично, като първо си насрочих дата за изпита и после започнах
сериозната подготовка, която продължи около месец.Общо взето 1 път прочит на Рита и материалите и после
решаване на тестове, на база пропуските в тестовете се връщах към конкретните теми.
Преди изпита бях достигнала успеваемост 79 %.Изпита бих казала че беше лесен, в сравнение с 200тата въпроса
от курса и други примерни в интернет. Още веднъж много благодаря за съдействието с апликацията!
Поздрави и Весели празници!
Петина Атанасова, PMP 
         
         
 

 

2015___03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMP® Exam Preparation

11th; 12th; 13th and 14th March 2015

Lecturer @ TenStep Bulgaria ; Language English
( http://www.tenstep.bg )


TenStep-Bulgaria27.01.2016 г.
Антон Тодоров, PMP 
Здравейте, Франк!   Пише Ви бивш Ваш курсист - Антон. През март 2015 бях на курс при Вас (подготовка за PMP изпит).
В крайна сметка си взех изпита от първото явяване, но се явих едва на 8 януари (3 дни преди да сменят формата).
Този мейл е feedback,  за който помолихте тогава.
  Моите впечатления: Относно подготовката за изпитa - наистина се изискв
а много четене, но не става със зубрене, трябва да се подхожда с разбиране към материала. Според мен е редно да се
прочетат и Rita-та и PMBoK-а, но Rita-та е много по-полезна, просто е с класи над самия PMBoK (четох и двете, но наблегнах на Rita .
Задължително е да се правят много тестове, за да се хване начина, по който се задават въпросите (някои са много завъртяни)
и да се свикне с начина на мислене, който американците влагат в материала. Честно казано малко преди изпита не можех да
постигна над 60% при пробните тестове, а на самия изпит и в петте process groups имах максимален резултат, което ме навежда
на мисълта, че подготвителните въпроси са ненужно завъртяни и некоректни и не трябва да се използват като меродавно
мерило (особено тези на Lehman). На тях следва да се гледа като на обикновена тренировка.
  Колкото до самия изпит -
всичко беше ок, времето ми стигна, след 50-тия въпрос явно се успокоих и вече ми изглеждаха много лесни. Направи ми силно
впечатление, че имаше страшно много въпроси от Risk management и по-конкретно какво трябва да се прави ако в хода на
изпълнението на проекта се случи събитие, което можем да определим като риск. Имаше също така доста въпроси от Cost
и Procurement management. Като цяло изпитът е напълно постижим, при максимална концентрация и добра подготовка. 
 
Сега предстои останалото - да събирам PDUs (новата система ми изглежда малко недомислена). Бих казал, че вече прилагам
наученото от PMP в практиката и ми помага. Надявам се да продължа в тази насока. Член съм на PMI и на Bulgarian chapte
r и ще се опитам да извлека максимума от това.
  Бих искал да използвам възможността и да Ви благодаря за курса,
за споделения опит и информация. Оставам на разположение ако някога на свой ред имате нужда от съдействие или
информация. Надявам се, че и Вие нямате нищо против от време на време да задавам въпроси, свързани с PMP.
 
Пожелавам Ви много успешна година и всичко най-хубаво!
   
Поздрави,   Антон Тодоров

----- ----- -----
06.01.2016 г. Яна Балникова-Харизанова, PMP
Здравейте г-н Нинов, През март 2015 минах обучение при Вас и пиша да Ви се похваля, че вчера взех изпита! :) 
Преди всичко бих искала да Ви благодаря за ценната информация и съвети, които споделихте с нас по време на обучението!
Много, много благодаря! Също така, както всички обещахме по време на обучението, изпращам Ви информация как се
подготвих за изпита:
1. От началото на октомври много бавно и неорганизирано започнах да чета Rita's PMP Exam prep book,
8th edition и да правя мини-тестовете след всяка глава в книгата.   Успях да приключа с четенето в края на декември,
главно заради неорганизираността си, а не защото книгата е трудна за четене.  В резултат на бавното четене, много от
информацията, която бях прочела през октомври и началото на ноември ми се губеше.  Въпреки това реших да не
преговарям, а направо да се гмурна в пробните изпити.
2. Така и не прочетох целия PMBOK.  Четох само тези части от него,
отнасящи се за материя, която не бе покрита от Rita достатъчно в детайли и ми излише във въпроси на пробните изпити
(например resource, project and feeding buffers in critical chain management).
3. Имах време за правене на изпити/учене
от 26.12. до 4.01.  Изпитът ми беше на 5.01.
4. Направих много пробни изпити, като след всеки си преглеждах не само
грешните отговори, а и верните, защото имаше много места, на които предполагах отговора, без да съм сигурна и той
после се оказваше верен :). 
5. Ето списък с изпитите, които правих, като не съм сигурна за резултатите си на всички,
нито за поредността:- http://206-free-pmp-exam-questions.blogspot.bg/p/questions-1-20.html - този линк го намерих от сайта
на Oliver Lehmann, който Вие ни изпратихте.  Там има списък с линкове, където могат да се намерят примерни въпроси
(http://www.oliverlehmann.com/pmp-self-test/75-free-questions.htm#providers_).
Резултат: 72%-  2 обикновени PMP теста от софтуеъра за симулации на PMP изпити на Rita - Fastrack.  
На първия изкарах 72%, на втория: 76%, като според мен подобрението в резултата при втория изпит се дължеше на
повтарящи се въпроси.- 1 Super PMP тест от същия софтуеър.  Много по-натоварващ, главно защото всички въпроси са
много дълги като текст, завъртяни са и има много уловки.  Трудно ми стигнаха 4ч да го свърша.  Изкарах 70% - отново
имаше много повтарящи се въпроси от предишните 2 изпита, което и ме накара да спра да правя симулации от Fastrack. 
Беше хубаво, че наистина е като истински изпит, където времето тече и автоматично се изчислява резултата.- Вашият изпит,
който ни дадохте като част от материалите за обучение.  Изкарах 82% на него :)  Стори ми се по-лесен от предишните,
като ми хареса че много набляга на различаването на понятия, които са близки като употреба.  По-лесен беше може би
и защото на много от въпросите, имаше 1 видимо неверен отговор.- http://www.headfirstlabs.com/PMP/free_exam/ - постигнах
по-малко от 80%, но повече от 70%, не помня точния резултат.  Като цяло ми се стори по-лесен от Rita.- 175-те въпроса
на Oliver Lehmann (http://www.oliverlehmann.com/contents/free-downloads/175_PMP_Sample_Questions.pdf) - бяха ужасно
трудни и изпитваха на теми, които дори не бях срещала.  Когато след това преглеждах верните отговори, за първи път ми
се наложи да чета части от PMBOK.  Като цяло ми се струва, че тестът търси знания и извън PMBOK.  Изкарах под 75%.-
75те online въпроса на Oliver Lehmann (http://www.oliverlehmann.com/pmp-self-test/75-free-questions.htm) - пълен провал
(някъде към 62%), но намерихинформацията, която изкочи на теста за изключително полезна.  И двата теста на
Oliver Lehman изискват много аналитично мислене и като цяло ме накараха да се разходя почти по целия материал
за PMP :)- http://nanacast.com/vp/104847/490529/ - тук има 4 безплатни теста, като първите 3 са с по 30тина въпроса,
а последният - с 80.  Отново тестовете са симулация на PMP теста.  Само на един от 3те по-къси изпита имах над 70% и
то не над 75%.  На другите имах под 70%.  Намерих изпитите за много информативни.  Тъй като ги правих в последните
дни преди истинския изпит, започнах да се отчайвам от резултатите си, но нямах много избор и продължих:)
https://sites.google.com/site/pmpbank/pmpquestionbank - направих първите 200 от тук и изкарах под 75% - може би около 73%. 
В последствие, когато преглеждах отговорите, установих че много от информацията не идва от PMBOK, което ме кара да
си мисля че този изпит не е чак толкова полезен за учене съсредоточено върху вземане на изпита.  Не бих го препоръчала,
освен ако човек не иска като цяло да разшири знанията си по project management.
-  http://edwel.com/Free-Resources/PMP-Certification-Practice-Exam.aspx - това бяха последните 75 въпроса, които направих
в предпоследния ден преди изпита.  Сториха ми се изключително лесни, на фона на предишните 4 изпита.  Изкарах 89%,
което малко ми повдигна самочувствието, сериозно разклатено след безнадеждните резултати от преди това :)
6. В последния ден преди изпита, в рамките на 2ч сутринта преговорих всичко, което си бях извадила от изпитите и
с това приключи ученето ми.
7. На самия изпит въпросите ми се сториха доста дълги (подобни на тези, които срещнах
на super PMP изпита на Rita Fastrack).  Същевременно имаше много лесни - за изчисление, ползвайки формулите за earned
value analysis и communication channels.  Като цяло изпитът някак си наблягаше на няколко теми: initiation, risk management, c
hange management и procurement.  Отне ми 3ч да отговоря на всички въпроси, като имах много Marked.  В последния един
час прегледах всички въпроси, започвайки от marked.  Само 2 в края не можах да прегледам.  При прегледа промених
отговорите си на може би около 5-10% от въпросите.  Като цяло се радвах че си заделих време да ги прегледам отново всичките.
8.  Резултатите ми за всички фази бяха Proficient, така че лично за мен стратегията да правя много изпити и да не чета PMBOK
се оказа успешна :)  Отново много благодаря за всичко, на което ни научихте по време на обучението и за последващата
подкрепа по време на кандидатстването за изпита! 
Поздрави,
Yana BALNIKOVA-HARIZANOVA
Director Transition, Transformation and CSR

----- ----- -----
04.01.2016 г. Красимир Кoлев, PMP
Здравей Франк,Пиша ти, за да ти кажа, че днес успях успешно да взема PMP теста. Реших да го направя в последните
дни преди предстоящите промени на 11/01 (които може би ще са козметични, но все пак). Пиша ти, за да ти благодаря
на първо място за обучението и подготовката. Твоите съвети за изпита бяха много прагматични. Съвсем накратко,
както ти ни помоли ти изпращам информация за моята подготовка. Обучението - аз бях на обучение при теб през месец
март 2015 година. След това се опитах да се мотивирам и да положа изпит през юни 2015, но не успях :( След това
през лятото така и не стигнах до четене. Започнах едва през средата на месец октомври. Четох единствено Rita.
Учебникът е написан на много достъпен и разбираем език, като прави добри акценти върху нещата, които трябва да
се запомнят. Първоначлно исках да го прочета учебник веднъж до края на ноември, а след това да го преговоря.
Четох по малко уикендите и сутрин рано (5:30-7:00). Не успях да приключа с учебника на време. Затова реших да
концентрирам ученето през коледните празници между 24/12 - 03/01. Успях да прочета Рита веднъж и след това
да направя преговор на нещата, които бях подчертал. Не четох изобщо от PMBOK-a и смятам, че това беше грешка .
При проверка на някои от тестовете гледах и в него и честно казано ми беше изключително полезно, защото някои
неща не бях толкова лесно описани, колкото в Рита, но бяха изключително точно и реално допълваха Рита. Аз бих
препоръчал вариант за учене- 1-ви прочит - Рита и 2-ри прочит Рита + PMBOK за допълнение.Тестова подготовка -
това беше най-трудната и критична част за мен, Реших общо около 1500-1600 въпроса. Реших три теста от Рита
(2 PMP Exams + 1 Super PMP Exam). Oт тях успях само на единия да изкарам повече от 70%, на останалите бях
значително под 70%. Освен това реших и
Oliver Lehman Online (http://www.oliverlehmann.com/pmp-self-test/75-free-questions.htm);
PM Exam Simulator 3-days free trial (http://nanacast.com/vp/104847/490529/) ;
Edwel Mock Exam (http://edwel.com/Free-Resources/PMP-Certification-Practice-Exam.aspx)
+ примерния тест от тренинг материалите, които ти ни даде.
Искам да кажа, че от цялата ми подготвка успях да направя всичко 2 успешни теста над 70 %.
На всички останали fail-вах жестоко, В един момент това ме докара почти до паника, защото бях сигурен, че няма
да успея да взема теста, четейки как трябва да имаме константно над 75%, за да сме относително спокойни.
Това, което правих обаче е, всички грешки да проверявам в PMBOK-a  и да си пиша в една тетрадка lessons learned
на нещата, които грешах. При финалните преговори това ми беше много много полезно. Резултатите ми обаче ме
притесняваха и не ми даваха никаква увереност. В последния ден преди изпита не правих никакви тестове, освен
преговор на въпросните lessons learned. Правих тестове само между 27/12 и 2/01, което ме лиши от каквато и да е
Коледна ваканция, затова съветът ми към всички е добре да си разпределят материала, за да избегнат толкова
конценрирано и наситено четене. Изпитът - той мина нормално. След щателната проверка си написах няколко формули
и започнах с изпита. Почти всички първи 10-15 въпроса отговорих, но маркирах после за преглед. От стреса не бях
много сигурен в тях. Имах първоначален план да почивам на 50-ти и 100-тни въпроса, но времето мнгоо ме претисна,
излязох само за 5 мин. През останалото време се опитвах максилмално концентрирано да отговарям. Приключих
въпросите за около 3:25 часа. И така имах на практика 35 мин за преговор на доста въпроси. Не успях да прегледам
всички стигнах до 130 някъде. 5 мин преди края отидох на 3-4 въпроса, на които нямах идея какво да пиша и играх на тото.
И времето ми изтече, преглеждайки последните въпроси. За щастие, резултатът беше успешен! :)Две неща като цяло ми
направиха впечатление. На теста много детайли в задаването на въпросите ми правиха впечатление, а по-рано в
подготвителните тестове грешах. Четях въпросите отзад напред (т.е. първо въпроса, после условието). Затова осовн
а заслуга имат тези Lessons learned, които си бях направил, така че имаше полза. Другото, което мога да посъветвам
всички е да не се притесняват, ако не могат да правят примертните тестове. Те са именно за това, да се греши на тях,
за да се научат максимално много неща. Не се притеснявайте от грешките, които правите и, че не можете да вържете 70%.
Освен това е важно според мен да се направят максимално различни тестове, за да се опитат различен типаж
въпроси (http://edward-designer.com/web/list-of-free-pmp-exam-questions/) това е доста добро място, от което могат да
вземат такива. На всички, които предстои да вземат изпита, желая успех. Не е толкова страшно :)
Поздрави,
Красимир Кoлев, PMP


----- ----- -----
11.08.2015 г. Ивайло Гърдев, PMP
Здравей, Франк. Направих малка пауза след курса, но все пак на 6-ти юли си взех изпита от първо явяване.
Ето как протече подготовката ми.Купих си книгата "Head First PMP". Предпочетох нея пред Рита, защото я има
за киндъл и веднага я изтеглих.
Прочетох я без да бързам. След това си прегледах материалите от курса.
От тук нататък решавах тестове (общо почти 1000 въпроса):
- Пробен изпит от книгата "Head First PMP"-
Пробен изпит от http://www.oliverlehmann.com
- Пробен изпит от материалите от курса-
Въпроси от http://pmi.books24x7.com/toc.aspx?bookid=5555. Достъпни са за членове на PMI.
 На самия изпит си записах
някои формули в началото, но почти не съм ги ползвал. Направих си почивка
(часовника не спира през това време) след въпрос 150. Беше ми необходима, защото вече чувствах умора.
През почивката човек няма достъп до шкавчето си с личните вещи, но може предварително да си остави в при
контролиращите нещо за ядене или пиене, до което има достъп.
След въпросите има една анкета за обратна връзка
и чак тогава показват резултатите. Няма проценти, а само pass
(или fail) и ориентировъчно представяне по групи процеси. Моите бяха "Moderately Proficient" за Initiating и Closing
и "Proficient" за Planning, Executing, Monitoring and Controlling
Като цяло подготовката и вземането на изпита си
заслужаваше усилията, защото запълних някои празноти в знанията си.
 
Ивайло Гърдев

 

 
         
         
 

2014___11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

 

 

PMP® Exam Preparation

12th; 13th; 14th and 15th November 2014

Lecturer @ TenStep Bulgaria ; Language English
( http://www.tenstep.bg )

TenStep-Bulgaria

 

23.06.2015 г. Филиз Юсеинова, PMP

Здравей, Франк, Взех си изпита преди 2 дни, от първо явяване. Подготовката ми протече по следния начин:

Изпратих си апликационната форма и на четвъртия ден получих одобрение. Много ти благодаря, че имаше възможност
да я погледнеш преди да я изпратя. Платих си членството към PMI и таксата за изпита. Одит нямах.

Първоначално започнах да чета от учебника на Рита. Стигнах до Cost management и се отказах. Всичко ми се стори
много объркващо – таблицата с процесите също. И започнах да чета от PMBOK guide, като ги редувах – прочитах
една глава от PMBOK guide и същата от учебника на Рита. След всяка глава от Рита решавах и теста след нея.
След първия прочит резултата от тестовете беше около 65-72 %, след втория прочит около 90 %. Така прочетох и дват
а учебника по два пъти. Не наизустявах и гледах логичната последователност на нещата. Заедно с това преглеждах и
материалите от курса. През втория прочит всичко се подреди.

За мен лично процесите, самата последователност, inputs, tools and techniques, outputs от PMBOK guide бяха
по-последователни и по-логично представени. Учебника на Рита ползвах като ръководство, с което да затвърждавам
и надграждам информацията от PMBOK guide, т.к. при нея някой от нещата са по-подробно представени, а и има много
допълнителна информация.

Като втори етап от подготовката решавах само тестове, повечето от интернет, закупих си и 550 въпроса на Oliver Lehman.
Общо реших може би около 1900 въпроса.  Последните въпроси, които реших са тези от курса, които ти ни беше предоставил
(Изключително полезни!). Почти всички въпроси реших и втори път, като си сравнявах резултатите и допуснатите грешки.

Всички въпроси ми бяха ми много полезни. Направи ми впечатление, че на въпроси, които съм допускала грешки и
след това внимателно съм проверявала отговорите и съм разбила причината за допуснатата грешка, след това каквато и
модификация да решавам на тези въпроси не допусках повече грешки.

През това време претърпях злополука и трябваше да си остана вкъщи, като ученето ми се разпокъса значително.

Денят преди изпита бегло проговорих основни неща.

В деня на изпита отидох около 8.30 в комисията Фулбрайт, в сградата на Министерство на културата. Всичко мина много добре.
Бях планувала почивка на около 100тния въпрос, но не се възползвах от нея. Отначало много се бях забавила с първите 50
въпроса и трябваше да наваксвам с времето. На всички въпроси се старах да давам максимално верни отговори и да
вярвам на интуицията си, за да избегна маркиране на въпросите. Маркирах около 12 въпроса, но нямах време да се върна
и да ги прегледам. Използвах функцията за зачертаване на грешни отговори, която ми помогна да се фокусирам
върху избора на правилен отговор (на мен ми беше много полезна). Като цяло въпросите бяха трудни,
имаше и много подвеждащи.

След като реших всички въпроси и времето изтече, на екрана се появи проучване от 9 въпроса J

И след това: Congratulations, you passed!

Франк, Благодаря ти за подготовката на курса и подкрепата!

Поздрави,Филиз

           

----- ----- -----

02.11.2015 г. Тихомир Трифонов, PMP

Франк здравей, Преди няколко часа си взех изпита. Подготовката ми премина по следния начин:

Прочит на Рита веднъж внимателно с решаване на упражненията и анализ на грешките.

Прочит на PMBOK веднъж внимателно.

Решаване на въпроси от различни източници:
- Това е един сайт който открих и където са събрани почти всички известни до момента източници на безплатни въпроси:
 http://edward-designer.com/web/list-of-free-pmp-exam-questions/
- Въпросите от книгатанаРита
- Въпросите от курса при теб
-
http://pmi.books24x7.com/toc.aspx?bkid=55550 тези ги видях от твоя сайт от друг твой курсант. Влиза се през профила,
e-learning, tools and templates, books, go to reference e reads.
На мен ми отне доста време да се ориентирам и затова го пиша,
може би за други е лесно. Налични са само за членове, но аз реших да стана член преди да платя таксата за изпита,
така че разполагах с тях.

Реших общо 1800 въпроса, вкл. всичките от PMP Exam Prep: Questions, Answers & Explanations, 2013 Edition.
Според мен въпросите от тази книга стават по трудни след 11 тия тест. На последните 17 и 18 имах отчайващ резултат 64 и 62 %
въпреки че вече бях решавал много въпроси.

След решаване правих проверка и анализирах грешките. Въпросите на Oliver Lehmann ме дразнеха много и особено обясненията,
които са взети от други книги а не от PMBOK, сякаш че е задължително да си ги прочел за да вземеш изпита.
Мога да кажа че имах резултати между 70 и 80% при решаването на тестовете. Направих две проби 2х200 въпроса
за
4 часа за да разбера каква да е стратегията за изпита. Установих, че се изморявам след 100-ния въпрос и затова
си планирах почивка на изпита
.

След което минах за един ден паралелно навентилатор“ PMBOK и Рита и това беше много полезно защото доста неща
от втори поглед се виждат и се запомнят защо са така
.

Подготовката ми отне страшно много време, защото гледах да чета само вечер и понякога през почивните дни,
та прибл. 8 месецаПоследните 2 по интензивно.

Запазих си изпит в понеделник за да мога да си почина преди това.

Деня преди изпита (неделя) почивах и не четох нищо.

В деня на изпита отидох по рано. Чувствах се добре и спокоен.

Преди влизане се правят проверки, който отнемат 2-4мин.

Записах си формулите преди прочитането на обяснението как работи калкулатора и какво се случва като натиснеш +  J.
Така или иначе формулите не ми потрябваха, защото ги знаех на изуст и когато ми потрябваше някоя просто я пишех
и тогава започвах да смятам
. Въпросите, който ми се паднаха бяха много подобни на тези от PMP Exam Prep:
Questions, Answers & Explanations, 2013 Edition

Имах около 10-ина въпроса с PDM и смятане на float, critical path и доста с пресмятане на earned value характеристики.

Направих почивка на 92-ри въпрос защото не можех да стискам повече, пък си и беше време за почивка.

Бях оставил вода и нещо за хапване и пийнах малко преди да влезна отново.

Имах и време да почина 2-3 минути без да излизам на 150 ти въпрос.

След въпрос 200 ми оставаха 10 мин, които използвах за проверка на около 7-8 въпроса предварително маркирани.
Промених отговорите на почти всички и мисля, че от втория път бяха верни.

Накрая има survey  как е била обстановката в залата и дали са любезни служителите, който се оказаха готини наистина.

След което на екрана идва и резултата от изпита.

След края на изпита ти разпечатват резултатите от изпита и ги подпечатват с печат на prometric. Сертификата идва по късно,
така ми казаха.

Надявам се информацията да е полезна на останалите, които ще се явяват на изпит.

На мен твоя сайт ми беше много полезен и затова се постарах да опиша подробно какво съм направил и от къде
съм намерил информация за да се подготвя и взема изпита от първо явяване.

Благодаря ти за съветите по време на курса и при подготовката на заявлението с описанието на опита!

mit freundlichen Grüssen, / best regards, / поздрави
Tihomir Trifonov, PMP, B.Sc 

 

 
         
         
 

2014___06_

 

 

PMP® Exam Preparation

24th; 25th; 26th and 27th June 2014

Lecturer @ TenStep Bulgaria ; Language English
( http://www.tenstep.bg )

TenStep-Bulgaria

 

 

 
         
         
 

2014___06_

 

 

Advanced Skills in Project Management

9th; 10th and 11th June 2014

Lecturer @ Nestle Bulgaria ; Language Bulgarian
( http://www.nestle.bg )

Nestle-Bulgaria


See reference PDF.

 

 
 
         
 

2014___03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

 

 

PMP® Exam Preparation

12th; 13th; 14th and 15th March 2014

Lecturer @ TenStep Bulgaria ; Language English
( http://www.tenstep.bg )

TenStep-Bulgaria

 

29.01.2015 г. Георги Узунов, PMP: Здравей Франк,

След известно разтакаване и аз мога да се похваля с успешно взет изпит:
Подготовката ми беше минималистична - с материалите от курса, графика на връзките м/у процесите и решаване
на онлайн тестове (към хиляда въпроса общо).

На http://www.oliverlehmann.com/pmp-self-test/75-free-questions.htm има доста линкове с такива, аз лично правих тези на
pmpbank.googlepages.com и http://pmi.books24x7.com/toc.aspx?bookid=55550 като последните според мен са най-полезни.
Честно казано считам, че тази подготовка ми беше напълно достатъчна, защото въпросите бяха по-лесни отколкото
очаквах, а и част от материята ми е позната от текущата ми работа (софтуерни продукти в автомобилостроенето),
в която доста се набляга на тези процеси по принцип. Тези, които се целят в отличен резултат по всички параграфи
трябва да се подготвят по-сериозно, разбира се :).
Желая успех с изпита на всички, които все още не са се явили, а на тези, които са - с практикуването!

Поздрави, Георги Узунов

----- ----- -----
 29.12.2014 г. Деян Генчев, PMP: Здравейте ,
Пиша ви , за да споделя опита си относно PMP подготовката и изпита ми.

Цялата ми подготовка беше доста разпокъсана по ред причини...

Накратко - едно четене на Рита, минаване на материалите от курса, и 700 въпроса протекоха така:

прочетох веднъж книгата на Rita след, което около 2 месеца не бях поглеждал нищо свързано с материалите за изпита.

 След това прочетох и работих върху И с материалите от курса. Извадката,която ни предостави Франк ми беше много полезна,

като когато я четях преглеждах обясненията на Rita, като хвърлях и едно око на PMBOK. Това ми отне 5 седмици.

През тези 5 седмици се регистрирах и за изпита, нямах одит. Следвах инструкциите на Франк за описване на

професионалния си опит. Отговориха ми на 4-я работен ден. След това 1 седмица решавах въпроси.

В края на материалите от курса има 200 въпроса, но на 60-70-я прецених,че са написани много объркващо (поне за мен)

и реших, че няма да ги решавам. Решавах малко въпроси на Oliver Lehman и допълнително си купих от simplilearn.com

пакет от 1000 въпроса (дори ми предоставиха 2000 ...) Реших близо 700 въпроса. Въпросите бяха много добри и успях

да изчистя някой неясноти ,които имах, както и да си направя някой изводи - най-важния от които беше,че въпросите

и отговорите трябва да се четат дословно! (Това е много важно,помогна ми много на изпита) Резултатите ми варираха

,но основно бях около 70%. Бях си решил ,че ще се явя на изпита преди Коледа и не се притеснявах,че не съм на поне 75%.  

В деня преди изпита не прочетох нищо , гледах да се разтоваря и да не мисля за изпитаОтносно изпита - няма право

да се вкарва абсолютно нищо, дори ме накараха да си сваля часовника, което за мен беше един вид дискомфорт

(понеже съм свикнал да е на ръката ми). Всичко се оставя извън залата,водата пак се пие извън залата...

Въпросите на изпита бяха много подобни на тези ,които решавах ,като естествено на изпита бяха с една идея по-трудни.

Почти всички въпроси бяха ситуационни, имаше и немалко подвеждащи , които щяха да ми отнемат доста време,

ако се бях подвел. Имаше доста въпроси за Earned Value Management, HR и Communications.

Успях да реша всички въпроси за 235мин , имах около 10 маркирани въпроса (гледах да не маркирам много въпроси ,

а да отговарям директно и да вярвам на интуицията си). промених отговорите на 4 въпроса. Много полезна ми беше

първата от двете ми почивки (бях планирал да е около 70 въпрос, при мен се оказа на 80мин.), втората ми беше

между 140 и 150-я.  В началото на изпита изоставах с времето, но после наваксах с няколко бързи отговора.

Накрая на екрана видях Congratulations, you passed ! и вече беше време за празнуване :) 

Дано да съм бил полезен , на разположение съм ако имате въпроси Пожелавам на всички успешно полагане на изпита

и Весело посрещане на Новата и Успешна 2015 :)  

Поздрави, Дидо, PMP :)))))

 

           

----- ----- -----
19.08.2014 г. Георги Ш, PMP : Здравей Франк, Здравейте Колеги,
както помоли Франк по време на обучението ви пиша как съм се подготвял за изпита и как протече самия изпит.
Подготовка: Веднага след изпита се опитвах да отделям колкото може повече време за учене, но както се знае,
след работа сме уморени, а събота и неделя има по- интересни неща за правене.:-) Започнах да чета и следвам
указанията от Рита, като всяка част я прочитах по два пъти и след това решавах теста след нея. На всеки тест гледах
обясненията на отговорите (особено на грешно решените от мен въпроси). Това ми отне доста време, тъй като
успявах да уча само събота и неделя по няколко часа. След това реших теста в края на Рита (200 въпроса) и
този от курса.Също така решавах тестовете на Оливер Леман и пробвах линковете които ни изпрати. За съжаление
повечето нямат обяснения на отговорите, а според мен има и тестове грешни отговори. Бях решил да си взема
една седмица отпуска преди изпита в която да решвавам тестове сутринта и след обяд да разглеждам материали.
За тестове използвах програмката на Рита PM FasTrack, която е добра дори като симулация на програмата на изпита.
Също така поради забавяне да актуализират статуса ми на сайта на PMI, не можах да започна по- раничко да
решавам тестовете които са безплатни за членове (около 1000 въпроса) и тези тестове решавах заедно с FasTrack-a.
От Fastrack направих 5 симулации от по 200 върпоса, като първия ден резултата ми беше 60.5% и в края стигнах до 81%.
Като всеки път проверявах обясненията на грешните отговори и върпосите на които не съм сигурен в отговора.
Резултатите след първия ден не са напълно показателни тъй като имаше въпроси които се повтаряха от предните
дни и съответно вече им знаех верния отговор. Общо от неделя 10 Август до 17 Август съм решил от Fastrack 1000 въпроса
и от безплатните на PMI около 900.
Изпит: Провежда се в началото на Ал. Стамболийски в сградата на Министерство на Земеделието(?). Проверката е
много сериозна и влизането и излизането от залата е с проверки на самоличност и за непозволени предмет
и(само на влизане).Въпорсите бяха по- сложни и объркани от тези които решавах седмицата преди това. По спомен
бих ги оприличил на тези на Оливер Леман, но тъй като съм ги решавал преди доста време е по- скоро е усещане.
Имаше доста въпроси със формулите и диаграмите като дори имаше един върпос с диаграма който беше с непълно
условие и съответно няма начин да си сигурен кой е отговора. Отне ми 3 часа и 40 минути да реша всички въпроси,
като около 20 въпорса маркирах за преглеждане и сигурно 60-ина си написах на листовете да прегледам отново ако
има време. Не можах да прегледам всичко за оставащите 20 минути.Като сравнение за скорост на решаване на теста,
мога да кажа, че по време на симулациите на Fastrack ми отнемаше 40 минути за 50 въпроса, докато на реалния тест
ми бяха нужни 55 минути за 50 въроса. След като изтече времето излиза бял екран и се чака резултата. Доста е
напрегнато в този момент, особено като се има предвид, че не бях сигурен в резултата заради трудните въпроси,
а и хич не ми се учеше отново същата материя за 5 грешни отговора. В един момент се появи проучване за центровете
за провеждане на изпита и тогава вече щях да падна от стола. В крайна сметка и след тези 9 въпроса още за малко
гледах белия екран, след което се появи CONGRATULATIONS. Надявам се информацията да е полезна на всички!
Ако нещо е останало неясно, съм готов да го разясним на цената на един градски разговор или кафе,
а може и по мейла. ;-))
Поздрави, Георги Ш

 

 

 

 
         
         
 

2013___12_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMP® Exam Preparation

11th; 12th; 13th and 14th December 2013

Lecturer @ TenStep Bulgaria ; Language English
( http://www.tenstep.bg )

TenStep-Bulgaria

 

25.02.2014 г. Ивайло Станиславов, PMP: Здравей, Франк!
На 24.02.2014 г. преминах успешно изпита за PMP от първия път. При мен нямаше одит на апликационната форма.
Подготовката беше следната: 1 месец учене. Книгата на Рита Мълкахи с решаване на всички тестове вътре в
поредността, в която са посочени и анализ на грешките, после повторно решаване на тестовете с най-много грешки.
Между другото, книгата е много полезна, защото има множество обобщения, които конкретно помагат за изпита,
напр. "for the exam know that..." или "for the exam consider that...", също и обобщение на PMI-isms. Тези съвети
решават понякога доста въпроси. Материалите от курса, заради таблиците с Inputs, outputs и tools&techniques.
Онлайн въпросите на Оливър Леман и другите линкове са много полезни, защото дават много ситуационни въпроси.
Общо съм решил около 1000 въпроса със средна успеваемост от 75 %.
За самия изпит е важно в първите 15-20 мин. да няма паника, след това естественият ритъм на решаването
на въпросите си идва сам. Аз го минах за 3.30 мин. и в следващите 30 мин. до края преглеждах маркираните
въпроси. Използвайте маркирането на въпросите, за които не сте сигурни - много полезна функция. Има и друга
функция, която ви показва нерешените или неотговорените въпроси. Помещението, в което се провежда е
изключително удобно, няма никакъв шум, а и да има, администраторите дават - антифони - слушалки и тапи за уши.
Съдържанието на изпита - Изпитът ми се стори труден - страшно много ситуационни въпроси и въпроси за
употреба на формули. Радвайте се, ако ви се паднат повече въпроси с формули, защото там нещата са ясни и
няма гранични/сиви зони, както в ситуационните. Формулите са си формули и дават точните отговори веднага.
Имаше и няколко въпроса за различните inputs на процесите и за отделните tools&techniques, няколко въпроса
за системата за формиране на екипа на проекта.
Това е общо взето, ако имаш някакви други въпроси,
пиши ми за да отоговоря.

Поздрави,
Ивайло Станиславов, от курса през декември 2013 г.

----- ----- -----
17.04.2014 г. Пламен Вичев, PMP: „Франк, на 5 март взех изпита.
Избор на дата: Насрочих изпита 3 седмица след одобрението на документите. Одит нямах, в апликацията се
придържах към модела изпратен от теб.
Подготовката: Поради важни ангажименти подготовката ми беше през последните 6 дни, интензивно през последнит
е 4 или общо 45 часа. Започнах с основен прочит на Рита, което ми отне 15 часа (отчитам го като ненужен
преразход на време) и около 5 часа отделих на материалите от курса. Най-важно според мен е да се решават въпроси,
което започнах да правя 4 дни преди изпита. В бързо темпо реших поне 1000 въпроса, като след това анализирах
грешките детайлно и се консултирах с материалите изаписките от курса. След интензивната подготовка имах
самочувствието, че ще взема изпита, неуспех не бях планирал.
Изпитът: Изпитът всъщност беше доста труден (сравним с тестовете на Леман), завърших го за 3:10 минути
(като 10-те минути бяха за почивка). През останалото време прегледах маркираните 30 въпроса, като на 4 смених
отговорите, т.е. предполагам, че си открих грешки. Имах сравнително малко задачи, малко дефиниции и много
ситуационни въпроси, чието изчитане взема повече време. Мисля, че идентифицирах голяма част от контролните въпроси.
Lessons learned: Курсът беше много полезен, на него научих всичко нужно за успешното представяне на изпита.
Благодаря.
Поздрави, Plamen Vichev, PMP, Project Manager at Huawei Technologies CEE&Nordic

 

 
         
         
 

2013___10_

 

 

 

PMP® Exam Preparation

23rd; 24th; 25th and 26th October 2013

Lecturer @ TenStep Bulgaria ; Language English
( http://www.tenstep.bg )

TenStep-Bulgaria

 

05.12.2016 г. Кремена Костадинова, PMP

Здравей Франк!
Моят живот се дели на 2 фази - преди PMP, и 2. след PMP :) Днес първата фаза приключи своя closing process
и започна втората фаза!!! Само се шегувам, но всъщност наистина не можех да повярвам на съобщението "Congratulations..."
Бях толкова стресирана по време на изпита, че четях почти всеки въпрос по два пъти.... Накрая ми останаха само 14 min да
прегледам marked questions. Честно казано въпросите не бяха трудни, за разлика от доста въпроси от подготвителните тестове,
които правех. Но човек трябва да е подготвен за стреса - едно е вкъщи да си правиш тестове, друго е на истинския изпит...!
Материалите, които използвах при подготовката си - Rita, Oliver, Cornelius, Head first, Edwel, Izenbridge, както и въпросите от твоя курс.
Моят съвет към всички - правете много тестове!
Късмет и всичко хубаво!
Кремена Костадинова

 

 
         
         
 

2013___03_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMP® Exam Preparation

26th ; 27th; 28th and 29th March 2013

Lecturer @ TenStep Bulgaria ; Language English
( http://www.tenstep.bg )

TenStep-Bulgaria

 

29.07.2013 г. Пламен Тенев, M. Sc., PMP: „Здравей Франк, Преди 1 час излязох от изпита - успешно взет.

Ето и моята част от историята:

При мен нямаше одит. Започнах учене точно на 1 юли, преди това не бях пипвал и дълго отлагах. Ученето беше
средно по 3-4 часа на ден. Прочитане на Rita с всички тестове и учене на областите със сгрешени отговори.
Установяване на причината за всяка грешка. След Rita - активна работа с PM Fastrack в същия режим - ревизия
и анализ на всяка грешка. Щом въпросите започнаха да се повтарят, преминах на подбрани тестове от мрежата
(мога да препоръчам Oliver Lehmann, има славата на най-трудните 175 въпроса). Постепенно начинът на мислене
на PMI започна започна да ми се подрежда от само себе си. Накрая два дни преди изпита направих един
PM Fastrack във вариант Super PMP - със задоволителен резултат.

Не съм се старал да запаметявам наизуст - логиката се подрежда сама, а формулите не са проблем.

Изпитът не беше лесен - горе-долу като при Oliver Lehmann. Сравнително малко чертаене на диаграми, но много
ситуации. На мен времето едвам ми стигна, дори не съм сигурен дали успях да отмаркирам последния въпрос.
В тази връзка силно препоръчвам 2 паса през въпросите - тези, на които не може да се отговори веднага,
се маркират за последващо мислене. Ако не бях направил, така сигурно щях да изгоря с времето.

Това е.

Поздрави и успех на всички! Plamen Tenev, M. Sc., PMP

 

----- ----- ----- 

25.07.2013 г. Стели Димитрова, PMP: Здравей Франк, Пиша ти с новината, че взех изпита от първо явяване.
Още веднъж благодаря за курса и синтезираната информация.
Обратната връзка, за която помоли:

Подготовка:

- Рита – веднъж - една седмица чисто време за четене, като календарно време – 3-4 седмици. Рита е много полезна
и според мен трябва да се прочете задължително;

- Учебника от вашето обучение – след Рита – 2 дни, като целта ми беше да зауча термините, формулите и логически
да си подредя в главата вход, инструменти и изход на процесите;

- Решаване на тестове – 7 теста х 200 въпроса – има много на разположение в интернет, освен тези, които изпрати.
Това го правих в две поредни съботи и недели и 2 дни преди изпита – значи 6 дни. Много ми помогнаха тестовете,
на които в края има обяснение защо е този верния отговор – там прекарах повечето време. Препоръчвам на всички
да си отделят време да разберат защо са дали грешен (или по-малко верен отговор J - тези са ми от любимите).

- Учебника от обучението – по диагонал за два часа в деня преди изпита.

Изпит:

- Бих казала средно ниво на трудност (решавах доста по-трудни въпроси преди това);

- Имаше страшно много задачи за решаване. Някои изискваха калкулатор, други да определим статуса на проекта,
трети да избереш как точно да реагираш при определени стойности на показателите (SPI, CPI, TCPI…).

- Имаше една задача с NPV, така че е добре може би да включите формулата в резюмето ви за обучението.

- Около 10 въпроса имаше за inputs-tools/techniques-output, т.е. трябва да се знаят.

- Въпросите за качеството не бяха трудни, основно се въртяха около quality assurance и quality audit.

- Имаше няколко въпроса за дефиниции – въпросът описва нещо с думи, трябва да се сетиш за кой термин говори
автора и да кажеш как ще реагираш в такава ситуация;

- Имаше един въпрос, в който бяха дадени директно дефиниция и да избереш за кой термин иде реч – но за отговори
бяха дали: а/ To-complete performance index; d/ To-complete performance index earned value и въпросът беше так
а формулиран, че пасваше и на двете и в бързината може да избереш грешната дефиниция.

Времето ми стигна – бях отговорила на всички въпроси за 3:15 минути и след това преглеждах тези, които бях
маркирала. Препоръчвам да се ползва тази функция на изпита, за да не се губи после време да се ровят всички въпроси.

И си бях написала в началото формулите на един лист, така че да не се бавя после със задачите. Мога да кажа,
че това е много полезно като подход.

Поздрави, Stelli Dimitrova, Chief Operating Officer, LLP Dynamics CEE


----- ----- ----- 
28.06.2013 г. Бранимир Николов РМР:
„Здравей Франк,

Днес се явих на изпит и както ни заръча, бързам да предоставя впечателения.

Относно резултата - изпита бе взет успешно.

При подготовката използвах PMBOK (един прочит), книгата на Рита (веднъж прочетена глава по глава

с минаване на тестовете след всяка и обратно прочитане на главите отзад напред) и не на последно място

материалите от курса. Това се случи в рамките на около месец и половина като ученето не бе постоянно

заради служебни ангажименти. 

Последните 4 дни направих около 2000 въпроса, като използвах различни източници, най – много

ми помогнаха двата линка, които ни предостави ти, където направих безплатните тестове и след това си

закупих от платените. Начина на съставяне на въпросите там и близостта до реалния изпит ми дадоха доста

практически опит при четене и осмисляне на въпросите. 

За самия изпит. Имаше много лесни въпроси, кратки с ясен отговор при пръв прочит. Имаше, обаче и почти

невъзможни, които маркирах по време на теста.

Много е важно да се знае, че при симулация на тестове при подготовката ги минавах за около 2 часа

2 часа и половина без почивки. На изпита ми останаха 15 минути след отговор на последния въпрос, които

не бяха достатъчни да прегледам всички маркирани въпроси още веднъж.

Задачите и диаграмите, не бяха толкова много , колкото очаквах, в мнозинството си изискваха прости изчисления,

които могат да се направят и наум. Очаквах и много повече въпроси за ITTO. Имаше много такива свързани

с разрешаване на конфликти, риск и качество. 

Като цяло изпита ми се стори доста по-труден, от това което бях решавал в подготовката, но предполагам,

че и напрежението е дало своето отражение. 

Благодаря за информацията поднесена на курса и професионалното му провеждане, доста от нещата в

материалите са ключови при разбирането на материята. Много важно (30% от подготовката) е да се научат всички

процеси като последователност и какво съдържат и да бъдат осмислени като едно цяло. От там нататък дори
ITT
O например не е нужно да се заучават, нещо което притеснява реално доста кандидати). 

Поздрави и успех и на останалите колеги.

Branimir Nikolov, Country Manager, Audatex SouthEast Europe Ltd

 

----- ----- ----- 

19.06.2013 г. Димитър Полянов РМР: Здравей, Франк, Както ни инструктира неведнъж, те уведомявам,

че днес (19.06.2013) си взех PMP-то от първо яваване.
Подготовката ми беше малко несериозна и за това не знам до колко е добра идея да я даваш на другите като

feedback, но ти ще си прецениш. Подготовката ми отне една седмица: първите два дни преминах през материалите

от курса (прочитане на всичко с правене на упражненията и тестовете); следващите четири дни правех по един

пробен изпит на ден (200 въпроса) като след това преминавах през въпросите и си проверявах сбърканите и

маркираните; последния ден преди изпита само си преговорих нещата и не съм правил пробен тест. Не съм чел

PMBoK и Рита, само материалите от курса и пробни тестове.

Относно самия изпит. Беше по-труден от пробните, различаваше се и по типа на въпросите. В пробните има

заложени много въпроси от типа на всички твърдения са верни EXCEPT, а такива на изпита нямаше. Имаше много

въпроси свързани с Inputs, Tools and Techniques, Outputs и то в директна форма (направо си питаха кои са з

а даден процес). Имаше около 20-25 въпроса за смятане (Earned value, CPM и float), което е добре защото поне

при тях има как да си 100% сигурен в отговора. Също имаше и доста въпроси свързани с Crashing, Fast-tracking,

Resource leveling и Conflict resolution techniques. На много от въпросите два от четирите отговора бяха изключително

верни според мен, което наистина ги прави трудни.

Това е, което се сещам в момента.
Ако имаш някакви въпроси ти или другите след като им препратиш feedback-а, питайте.

Поздрави от мен и успех на всички!
Поздрави,
арх. Димитър Полянов

 

----- ----- ----- 

05.06.2013 г. Пламен Кръстев РМР: Франк, Здравей,
Пиша ти във връзка с явяването ми на PMP изпита. За моя радост успях да го взема от първия път. :)
Изпита ми беше на 20.05. Преди да стигна до него, както и на други колеги от групата, ми се наложи да премина

през одит процеса на PMI. За късмет той мина доста експедитивно и с положителен резултат. Отне ми само 9 дн

и от начало до край, но контактите ми бяха на разположение и доста кооперативни.
В деня на изпита ми направи голямо впечатление строгия пропускателен режим. Процедурата включва: заключване

на личните вещи (дори и ръчния часовник) в шкафче, обръщане и показване на всички джобове, показване на

глезените на краката, както и сканиране с метал детектор. За съжаление това се повтаря на всяко излизане до тоалетната.

Отнема около 3 мин.
След стартирането на изпита има 15 мин. за кратко запознаване с компютъра. Важното е, че при желание имаме

право да си поискаме калкулатор. Аз използвах последните няколко минути от това време, за да си запиша някои

формули на празните листи.
Нямаше много дълги въпроси, но на мен ми се паднаха доста такива с много изчисления. Не мога да кажа с точност,

но ми се сториха около 30-тина. В тази бройка влизат и тези с мрежовите диаграми.
Критичното при мен беше времето. Реших 200-тния въпрос 3 мин. преди края на 4-тия час. За щастие имах само

няколко маркирани въпроса за преглед и успях да им хвърля по един много бърз втори поглед.
Подготовката ми беше базирана на книгата на Рита, тестовите въпроси от софтуера на Рита и материалите от курса.

Двете прочитания на книгата на Рита ми отнеха около 35-40 дни по 4 ч. на ден. Имах и още около 10 дни преговор

преди самия изпит. По груби сметки съм минал около 1400 тестови въпроса. PMBOK не съм разглеждал.
Благодаря ти още веднъж за времето и добрата подготовка на курса.
Съгласен съм да споделиш мнението ми както на твоя интернет сайт, така и с колегите от курса. :)
Радвам се, че се запознахме и се надявам да поддържаме връзка.
Поздрави,
Пламен


----- ----- -----
08.05.2013 г. Станислав Стайков РМР: „Здравей Франк, пиша ти още в същия ден :) Днес минах PMP изпита.
Искам да ти благодаря за подготовката на семинара, която ме въведе в света на проектите и ми показа
колко важна е теорията, не само на хартия, но и да видиш къде грешиш и как можеш да се подобриш.

Обратна връзка относно учебните материали:
- Подвръзката със принтираните страници на презентациите много ми помогна. Докато учех, си попълвах
допълнително информация отстрани постоянно, за да я запомня и да имам всичко на едно място.
Ако можете да добавите 5 празни страници отзад, за записки, ще е супер :) - Може да добавите и като схема:
http://blog.simplilearn.com/project-management/ittos-input-tools-technique-and-outputs , че ITTOs
най-трудно ги запомних, а там са доста добре изкарани;

Подготовката:
- Рита прочетох веднъж, даже не всичко, малко по-диагоналната система;
- Тестове - около 600-700 въпроса, но при всеки сбъркан, се проверява, защо е друг правилния отговор.
Това много ми помогна да видя пропуските си; (Да бяха много :D)
- Деня преди изпита - подготовката преди изпита на рита, съветите и разпечатаните лекции още веднъж.
Изпита:
- Нямаше препокриващи се въпроси :( с тези които бяхме учили или чел в Интернет
- 200 въпроса ги минах за 3:50, 10 мин за да прегледам 4-5 въпроса който ги бях оставил за накрая;
Подготовката за изпита ми отне 2 месеца, около 7-8 часа на седмица.
Благодаря, още веднъж :)

 

 
         
         
 

2012___10

 

_

 

 

 

 

 

 

 

 

PMP® Exam Preparation

24th ; 25th; 26th and 27th October 2012

Lecturer @ TenStep Bulgaria ; Language English
( http://www.tenstep.bg )

TenStep-Bulgaria

14.04.2013 г. Цветелина Фердинандова, РМР: „Здравейте, г-н Нинов, Както говорихме по време на курса...
още един сертифициран проджект мениджър, в голяма степен благодарение на Вашия курс. Не мога да кажа
трудно или не. За изпита бях изчела само веднъж Rita и минала въпросите вътре. Последните 4 дни решавах
само тестове, включително и този безплатния от PMstudy за време. Мога само да кажа, че нямаше въпрос,
който да съм го виждала преди и да кажа "ей това го знам". Времето ми стигна точно, ама наистина точно
на последния въпрос дадох отговор и излезе прозореца с "Времето ви изтече" :) Моята тактика беше
да отговарям на всеки въпрос (оставих само 10, за които трябваше да чертая диаграми или пиша формули
или съвсем ищо не ми говореха). Първото превъртане на въпросите се случи 15 минути преди края на времето
и през това реме успях да отговоря на тези 10-ина въпроса, нямаше време за ревизия, нямаше време
дори да натисна край на изпита :) Важното е, че беше успешно от първия път! Отново Ви благодаря!
Поздрави и приятен уикенд,
Цвети Cvetelina Ferdinandova, Head of Project Management Division, Stone Computers AD

----- ----- -----
14.04.2013 г. Пламен Иванов РМР: „Здравейте, г-н Нинов, Както се уговорихме като последен етап
от приключването на проекта "Получаване на PMP Сертификат" е да Ви уведомя като приключи. Аз се явих
на 08.04.2013 г. и успях да го взема. Учих доста и си струваше. Припомних си много неща, а и научих
много нови. Не знам как може да се вземе подобен изпит без сериозно учене. Аз прочетох книгата на Рита
и си направих всички упражнения като си записвах резултатите. После се регистрирах в PMI и преминах
на PMBOK Guide. За всяко понятие - план, tool, темплейт-влизах в интернет и си вадех форма,
за да съм сигурен, че е това за което си мисля. И започнах да структурирам собствените си проекти
по PMI методологията. След това преминах тестовете, които ни изпратихте и за които Ви благодаря,
както и този от курса. На всякъде записвах слабите си места и отново ги преглеждах. После си попълних
апликейшъна, минах през одит и ме допуснаха за изпит. След записването на час за изпит до самия изпит
правих само тестове - общо може би около 1500 въпроса-включително с горните 3. 
Полезни освен тези от Вас ми бяха: http://www.headfirstlabs.com/books/hfpmp/, тестовете в книгите в PMI
сайта, http://www.oliverlehmann.com/pmp-self-test/75-free-questions.htm
Изпита не ми се стори труден. Но знам че е резултат от сериозно отношение. Аз поне не мога
да си представя този изпит да се вземе само с късмет.“

 

 
         
         
 

2012___09_

 

_

 

PMP® Exam Preparation

15tn; 16th; 22nd and 23rd September 2012

Lecturer @ Risk Engineering Bulgaria ; Language English
( http://www.riskeng.bg
)


KUCERA Rechtsanwälte

Trained 22 managers. See reference PDF.

10.09.2014 г. Петър Митовски, РМР:
За изпита се подготвях основно от книгата "PMP Exam Prep" на Rita Mulcahy- 8th edition. Ползвах и "PMP Exam practic
e test and study gude" 9th edition на J. LeRoy Ward, PMP, PgMP, Ginger Levin но въпросите ми се сториха твърде изкривен
и а обясненията към тях не особено конструктивни.Най полезна се оказа книгата на Rita. Вашата презентация също
ми беше много полезна, тъй като синтезираше основните концепции, въпреки че беше по PMBOK 4th edition. Ако бях
задвижил явяването на изпита веднага след курса, времето за уечене можеше да се съкрати поне с 5 дни.
Като цяло въпросите на изпита бяха по-лесни от очакваното. Въпросите с изчисления бяха еднотипни и бяха насочен
и главно към "Critical path" и "Communication channels". Имаше и два три за CPI и SPI. Немалка част от върпосите бяха
почти еднакви с примерните въпроси на Рита,Относно времето за подготовка, както сам казахте необходими са поне
2 седмици за да се смели целия обем информация. Тъй като нямах това време, се наложи графика да бъде крашнат
с нощно учене, и очаквано има какво да се желае и от резултатите. Освен твоа попаднах на одит и се наложи да
водя писмена кореспонденция за да ме одобрят за явяване на изпита. Процеса отне около 3 седмици.
Надявам се информацията да ви е бъде полезна,
Поздрави и успешна работа
Петър

 

 
         
         
 

2012___08_

 

_

 

Project Management Training for KUCERA Rechtsanwälte

3rd August 2012

Lecturer @ KUCERA Rechtsanwälte; Language German
( http://www.kucera.biz
)


KUCERA Rechtsanwälte

Trained 12 attorneys. See reference PDF.

 

 
         
         
 

2012___05_

 

_

 

Project Management Training for AURUBIS Bulgaria

November 2011 - May 2012

Lecturer @ Aurubis Bulgaria ; Language Bulgarian
( http://www.aurubis.com
)

AURUBIS Bulgaria

Trained 80 managers and team leaders. See reference PDF.

 

 
         
         
 

2012___05_

 

 

 

IPMA level D and C Exam Preparation Course

10th; 11th; 12th; 13th May 2012

Lecturer @ Projecta Ltd. ; Language Bulgarian
( http://www.projecta.bg
)

Projecta-Bulgaria

 

 
         
         
 

2012___04_

 

 

 

 

 

 

 

 

PMP® Exam Preparation

4th ; 5th; 6th and 7th April 2012

Lecturer @ TenStep Bulgaria ; Language English
( http://www.tenstep.bg )

TenStep-Bulgaria

05.07.2012 г. Жана Пеловска, РМР: Здравейте, На 20.06. се явих на изпита и преминах успешно от първия път.
Изпитът не ми се стори много труден, но не е и за подценяване, тъй като не бях 100% сигурна в отговора си
на доста от въпросите
. Успях да мина 200-те въпроса за 3,5 часа, а при подготовката обикновено ми отнемаше
не повече от
3 часа. Относно подготовката за изпит, курсът ми помогна много от гледна точка на структуриране
на знанията и преговор на
> материала. Освен това, много полезна ми беше PMP Exam Prep  на Rita Mulchahy.
След това започнах да решавам примерни тестове. Моят съвет е да решите възможно най-много тестове.
На самият изпит нямаше много дълги ситуационни въпроси като в примерните тестове на Rita Mulchahy,
но имаше доста задачи и в крайна сметка времето не ми стигна да проверя всички въпроси, които бях маркирала.
Пожелавам успех на всички! Поздрави,Жана Пеловска“

----- ----- -----
04.07.2012 г. Лили Янкулова, CAPM: “Здрасти Франк, Казана дума - хвърлен камък. Пиша ти да споделя, че
на 22 юни се явих на CAPM и го взех. След курса (април) прехвърлих една книжка от 500 страници именувана
"CAPM PMP Project Management All-in-One Exam Guide", която даже е по 3-тото издание на PMBOK. Общото ми
впечатление е че при повечко предвариелни тестове, курса и една книга нещата минават доста гладко.
Освен това CAPM-a е доста подобен (поне ако съдим по подготвителните тестове) на PMP изпита.

Що се отнася до времето за подготовка...книгата, за която ти разказах може да се прехвърли за около 10-12 дни,
като отчитам по една глава на ден. Тя отнема по 2-3 часа заедно с теста, но това не се отнася за хора,
които нямат допълнителна практическа и теоритична подготвка. Така може да се чете само за "структуриране
и попълване на дупки". Поздрави, Лили Янкулова”

 

 
         
         
 

2012___04_

 

 

 

Applied Project Management

1st; 2nd and 3rd April 2012

Lecturer @ Kitov Center ; Language Bulgarian
( http://www.kitovcenter.com )

Kitov Ceter - Bulgaria

Trained 25 project managers of a Bulgarian major construction, global utility & health care companies.

 

 
         
         
 

2011___11_

 

 

IPMA level D and C Exam Preparation Course

11th; 12th and 13th November 2011

Lecturer @ Projecta Ltd. ; Language Bulgarian
( http://www.projecta.bg
)

Projecta-Bulgaria 
         
         
 

2011___11_

 

 

 

 

 

 

 

PMP® Exam Preparation

2nd; 3rd ; 4th and 5th November 2011

Lecturer @ TenStep Bulgaria ; Language English
( http://www.tenstep.bg )

TenStep-Bulgaria

21.09.2012, Тодор Георгиев, PMP: „ Здрасти Франк, след доста забавяне, почване и спиране
на подготвката от моя страна (че дори и одит) успях да взема PMP миналия понеделник. Доста тежък е изпита,
но се взема и това е най - важното. Малко практични съвети за одита - не е страшно, и много внимавай те
как си попълвате апликейшъна, аз бях объркал точно датите на курса на Проджекта и веднага ме избраха за одит.
Т.е. има случаен избор, но има и алгоритъм, който следи за консистенция на нещата, които попълвате. В това
допълнително се убедих след разговор с customer support-a на PMI :).
Реално моята истинска подготовка беше
около два месеца систематично четене (докато ходех на работа) на ръководството на Рита Мълкейхи и решаване
на въпроси от безплатните източници , които ти ни беше предоставил (решил съм малко над 1200 върпоса,
по много груби сметки). За мен едни от най - добрите и трудни въпроси, които се доближават най - много
до истинския формат са тези:  Simplilearn (www.simplilearn.com) Не знам как е било нивото за вземане на изпита преди
(четох различни източници да казват различни неща от 62% някои, до над 75% други), но аз с моето четене
само на една process group имах средно ниво на познание, по другите 4 бях над средното. Искам да кажа,
че не е невъзможно да се вземе, но си иска постоянство в усилията. Сега на дневен ред са PDUs :), ако можеш
да ми дадеш практични съвети и за тяхното набавяне, ще съм ти много благодарен.
Мерси много, Тодор Георгиев, PMP

----- ----- -----
04.07.2012 г. Христо Астарджиев,  MA, MBA, PMP: “ Здравей, Франк. Миналата седмица взех изпита от първия път.
Времето ми за подготовка беше 2 седмици и 3 уикенда. Използвах ръководството (study guide) на Рита Мълкейхи,
пимбок, слайдовете на "ТенСтеп" и разни други неща. Направих приблизително половината упражнения от
ръководството и реших около 1000 въпроса от различни източници. На самия изпит приключих с въпросите за 3,5 ч.
Останалото време използвах, за да прегледам 6-7 въпроса, които бях маркирал за преглед. Не мога да кажа
дали предишната версия на изпита - преди август 2011 - е била по-лесна или не. Нямам база за сравнение.
Пожелавам спорна седмица, Христо Астарджиев,  MA, MBA, PMP "

 

 
         
         
 

2011___10_

 

 

 

 

Applied Project Management

30th ; 31st October and 1st November 2011


Lecturer @ Kitov Center ; Language Bulgarian
( http://www.kitovcenter.com )

Kitov Ceter - Bulgaria

Trained project and managers of Bulgarian telecommunication integrator, battery recycling & global utility.

 

 
         
         
 

2011___05_

 

 

 

 

IPMA level D and C Exam Preparation Course

10th; 11th; 12th; 13th and 14th May 2011

Lecturer @ Projecta Ltd. ; Language Bulgarian
( http://www.projecta.bg
)

Projecta-Bulgaria

Prepared trainees from Bulgaria for the IPMA level D and C certification exam
at the Bulgarian Project Management Association. ( http://www.project.bg )

http://www.ipma.ch

 

 
         
         
 

2011___04_

 

 

 

 

 

 

 

 

PMP® Exam Preparation

18th; 19th ; 20th and 21st April 2011

Lecturer @ TenStep Bulgaria ; Language English
( http://www.tenstep.bg )

TenStep-Bulgaria

 

30.05.2011 г. Веселин Дочев, РМР : "Здравей Франк, Днес се явих и успешно положих изпита за РMР.
Изпитът беше очаквано труден, като освен очакваните въпроси за термини, входове, изходи и техники
имаше доста засукани ситуационни въпроси. Аз обаче се готвих много усилено 1 месец, прочетох
допълнителни материали и правих много тестове, като анализирах грешките си. Благодаря за помощта
и ти желая успех в работата! Поздрави Veselin Dochev, Project Manager, Paraflow Communications Ltd."

----- ----- -----

18.08.2011 г. Яна Петкова, РМР : „Здравей Франк, Днес успешно преминах изпита за PMP на първо явяване.

Благодаря много за насоките, отзивите от другите колеги и материалите.
Как протече при мен подготовката. След курса през април за съжаление до средата на юли нямах

възможност да се готвя, заради служебни ангажименти. Реално от средата на юли започнах подготовката.

Първоначално отделях по 1-2 часа вечер след работа, а последните 10 дни си бях взела отпуск и

отделях по 5-6 часа минимум. Първо си преговорих материала от курса плюс тестовете (quizzes) след

всеки раздел. Освен това, много полезна ми беше PMP Exam Prep (Rita Mulchahy) - много добре са

разяснени темите, а и обяснението на правилните отговори на изпитите след всеки раздел е ценно.

PMBOK използвах по-скоро за справка за някои термини. Правих и няколко пробни теста -

на Oliver Lehmann + примерни изпити от мрежата.Изпитът не беше съвсем лесен, но и не супер труден.

Както бяха споделили някои колеги нямаше много формули, а и въпросите бяха по-кратки от тези

на пробните тестове на Rita Mulchahy и Oliver Lehmann. Използвах цялото време като в последните 40-50 мин

преглеждах въпросите.“ Яна Петкова, Manager, People and Change, KPMG Advisory EOOD

 

 
         
         
 

2010___11_

 

 

 

 

 

PMP® Exam Preparation

1st; 2nd ; 3rd and 4th November 2010

Lecturer @ TenStep Bulgaria ; Language English
( http://www.tenstep.bg )

TenStep-Bulgaria

 

23.12.2010 г. Румен Иванов, РМР : Здравейте, Вчера се явих и успешно издържах PMP Exam във Prometic
Test Center на FULBRIGHT COMMISSION в София. Ако прочетете PMBok и материалите от курса и решите
за време и с над 75% успеваемост тестовете от курса и предоставените линкове, би трябвало да нямате
проблеми с изпита. Поради голямото натоварване в края на годината аз не можах да отделя много време
за подготовка, но успях да се справя с тази задача за 3-4 дни преди самия изпит. Поздрав

 

 
         
         
 

2010___10_

 

 

 

 

 

 

IPMA level D and C Exam Preparation Course

26th; 27th; 28th; 29th and 30th October 2010

Lecturer @ Projecta Ltd. ; Language Bulgarian
( http://www.projecta.bg )

Projecta-Bulgaria

Prepared trainees from Bulgaria for the IPMA level D and C certification exam
at the Bulgarian Project Management Association. ( http://www.project.bg )

http://www.ipma.ch

29.03.2011 г. Николай Трифонов, Certified Project Manager Level C at IPMA: " Здравейте, Днес получих
обаждане от БАУП с информация, че имам издаден сертификат за ниво С. Бих искал да Ви благодаря
за чудесната подготовка, която получих по време на подготвителния курс. С пожелания за здраве и успехи !
Поздрави, Nikolay Trifonov, Senior Project Manager "

 

 

 
         
         
 

2010___03_

 

 

 

 

 

 

 

Applied Project Management

12th ; 13th and 14th March 2010

Lecturer @ Kitov Center ; Language Bulgarian
( http://www.kitovcenter.com )

Kitov Ceter - Bulgaria

Trained project and senior managers of Bulgarian banking, certification, IT, engineering and nuclear power plant
maintenance companies.

06.04.2010 “Hello Frank. I would really like to share with you the fulfilment I have felt for the convincing presentation of
my project and the interest it aroused. In other words – congratulations for the way you have taught us. I credit all that
to the precise structure of the knowledge areas, the stakeholders and the effect later on of a realized project “
Rayna Pokrovnishka, executive manager in a sector of a Financial Institution

06.04.2010 г. "Здравейте Франк, непременно държа да Ви споделя моето задоволство от убедителната
презентация на проекта ми и интереса, който предизвика. С други думи - комплименти за обучението, което
ми проведохте! Успеха отдавам изцяло на правилното подреждане на етапите, заинтересованите страни,
ефекта от реализацията на проекта"
Райна Покровнишка, ръководител сектор във Финансова институция

 

 
 
         
 

2010___03_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMP® Exam Preparation

8th; 9th ; 10th and 11th March 2010

Lecturer @ TenStep Bulgaria ; Language English
( http://www.tenstep.bg )

TenStep-Bulgaria

 

23.03.2011 г. Ованес Касабян, РМР: " Здравейте колеги, Вчера и аз успях да си взема РМР изпита успешно за 2,05 ч.
Доста време мина от обучението, но служебните ми ангажименти не ми позволяваха да го направя по-рано.
Поздрави, Оник"

----- ----- -----
21.12.2010 г. Пламен Петков , РМР: Здравей Франк, Мина доста време от курса за PMP, но най-накрая и аз успях
да си взема изпита от първо явяване. Малко по-късно от предвидения пръвоначален срок, но важното е че стигнах
до Close процесите с този изпит :-) Първоначално смятах юни да се ява, но понеже бях сериозно натоварен
се наложи да чета с много бавно темпо.Времето на изпита ми стигна, бях готов напрактика на 3-я час, но си бях
маркирал едно 30-на въпроса, в които не бях съвсем сигурен и си ги разгледах за 40 минути повторно и на  спокойствие.
Макар, че само на 3-4 от тях смених отговора си. Въпросите ми се сториха по-лесни от тези на курса и въпросите,
с които се бях готвил. На Оливър въпросите според мен са сравними като трудност и текст с тези на изпита, докато
тези на Рита Мълкахи определено са по-трудни. Отделих 6 месеца, но както ти казах, четях неравномерно и много
бавно поради липса на време. Напрактика успях да си наложа темпо на четене от 20.10.2010 насам, та основно
2 месеца ми беше подготовката. Минах някъде около 800-900 въпроса. Изкарах 3 пълни теста пробни, като естествено
на първия пробен тест не успях. На втория и третия минавах. Но тези пробни тестове успях да ги направя едва
миналата седмица. Определено курса и книгата бяха водещи в подготовката ми, докато самия PMBOK остана
на заден план. Поздрави Пламен Петков

----- ----- -----
28.05.2010 г. Никола Няголов, РМР: "Колеги, радвам се да споделя, че изпита ми мина успешно днес в
рамките на около два часа и нещо. Надявам се да бъде така и за вас. Няколко извода и тактически препоръки,
които повтарят общо взето, това което дискутирахме с Франк и съветите от курса, но които ми помогнаха
за определена стратегия (disclaimer - може разбира се да не са валидни за всички :) ), с оглед на доста
ограниченото време за подготовка, с което се оказах в крайна сметка: - Фокусирайте се върху концепциите и
конкретните термини в PMBOK. Прочетете го отпред назад и отзад напред (съвсем сериозно), защото иначе
последните глави получават по-малко внимание, а все пак в разпределението на въпросите по изпита има доста
въпроси от тях. Всички дефиниции, входове, изходи, техники и средства в отделните процеси е тежка задача
(да не кажа невъзможна) да се наизустят, а прочитайки книгата, това не е и необходимо. - Задачи - Изключително
полезна дейност, за да се разберат спецификите на PMI. - Do not second guess :) Успех на всички.
Nikola Nyagolov, CISA, CGEIT, Senior Manager, Performance & Technology,  KPMG Bulgaria OOD


 
         
         
 

2009___11_

 

 

 

International IT Project Management

5th November 2009

Lecturer @ IT Leaders Academy; Language Bulgarian

TenStep Czech Republic

Duration: 2 hours; 68 participants.

 

 
         
         
 

2009___11_

 

 

 

Applied Project Management

2nd; 3rd and 4th November 2009

Lecturer @ Kitov Center ; Language Bulgarian
( http://www.kitovcenter.com )

Kitov Ceter - Bulgaria

Trained company owners and senior managers of Bulgarian construction, engineering and food processing companies.

 

 
         
         
 

2009___10_

 

 

 

 

 

 

 

PMP® Exam Preparation

26th; 27th; 28th and 29th Oktober 2009

Lecturer @ TenStep Bulgaria ; Language English
( http://www.tenstep.bg )

TenStep-Bulgaria

Feedback from participants who passed the PMP ® exam on their first try:

18.11.2009 Asparuh Gurdev, PMP “Hello Frank. I hope you are well. On the 16th of November I took the PMP exam
in the first take. In my opinion, the offered preparation materials (+ the extra 200 test questions), represented to full extent
the difficulty of the actual test questions. I would like to thank you and the TenStep Bulgaria for the great organization
of the course and the professionally delivered information. I would really like to take further part in a TenStep Bulgaria,
if you would organize future courses of course.
Greetings Asparuh Gurdev, Project Manager, Astra Zeneca

18.11.2009 г. Аспарух Гърдев, PMP: „Здравейте Г-н Нинов, Надявам се да сте добре.  На 16 ноември взех РМР изпита
от първо явяване. По моя преценка представените ни подготвителни материали (+ допълнителните 200 тестови въпроса)
отразяват до голяма степен тежестта на изпитните въпроси.
Бих искал да благодаря на Вас и ТенСтеп България за
добрата организация на курса и най-вече за професионално поднесената информация. Бих се радвал да участвам
в курсове на ТенСтеп България, носещи
PDUs, ако разбира се организирате такива.
Поздрави
  Аспарух Гърдев, Project Manager, Astra Zeneca”

 

 
         
         
 

2009___04_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMP® Exam Preparation

20th; 21st; 22nd and 23rd April 2009

Lecturer @ TenStep Bulgaria ; Language English
( http://www.tenstep.bg )

TenStep-Bulgaria

Feedback from participants who passed the PMP ® exam on their first try:

19.12.2009 г. Добриела Моравска, PMP: "Здравейте, Франк, аз съм от скоро в Германия и работя по проект на
консултанската компания, както сте видяли в актуализирания ми профил в Linkedin.
Определено мога да кажа, че
РМР-сертификата отваря врати. Хората имат сигурност, че могат да говорят с мен на един език за управлението
на проекти, както и да изхождат от това, че стъпките и етапите на проекта се познават най-малко от гледна точка
на методология, която е изпитана :) Поздрави, Добриела"
 


----- ----- -----
29.06.2009 Dobriela Moravska, PMP: „Hello Frank, I am writing to let you know that I took successfully my exam, which
was not easy at all. I found that the questions were tough but with some dose of logic right answers could be found.“
 

29.06.2009 г. Добриела Моравска, PMP: "Здравейте Франк, пиша Ви, за да разкажа, че взех успешно изпита си, който
не беше никак лесен. Въпросите ми се сториха трудни, но с голяма доза логика се намират и верните отговори :).
Също така съм на мнение, че ресурсите на Velociteach помагат много ефективно за изпита. В интернет допълнително
намерих ресурси и препоръки за по-добра подготовка."


----- ----- -----
24.04.2009 Dobriela Moravska: „Thank you, Frank, for the excellent organization of the seminar and for that you have
shared best practices from your personal experience.“
 

24.04.2009 г. Добриела Моравска:"Благорадя Ви, Франк, за отличното провеждане на семинара и за това,
 
че споделихте своите добри практики от Вашия професионален опит."

----- ----- -----
30.05.2009  Svilen Videv, PMP : “Hello Frank, I would like to thank you for the wonderful teaching that we have received.
I could only say that in the moments when I was not listening carefully, afterwards, I’ve had a problem, which is more than indicative.
Otherwise I and Valentin were able to take the exam at once, and I could bet that you have played a huge part in that respect.”
 

30.05.2009 г. Свилен Видев, PMP: „Здравей Франк, Бих искал да ти благодаря за чудесното обучение което получихме.
Мога само да ти кажа, че в моментите в които не съм те слушал внимателно, след това имах проблем, което е
повече от показателно. Иначе ние с Валентин успяхме да си вземем изпита от раз, и мога да твърдя че ти имаш
един голям пръст (голяма заслуга де) в тази работа. Поздрави
, Свилен"

----- ----- -----
02.06.2009 Valentin Monchev, PMP: „Hello Frank, last week together with Svilen we showed up for the exam in Sofia and
besides we took it with success! Thanks a lot for the quality teaching. The materials have helped us quite a lot indeed.
Valentin MONCHEV, MS, PMP, Head of Retail and Marketing Banking, Projects and Organization Department”

02.06.2009 г. Валентин Мончев, PMP: „Здравейте Франк, със Свилен миналата седмица се явихме на изпит в София
и успешно го взехме! Благодаря много за качественото обучение. Материалите наистина много ни помогнаха.
Сърдечни поздрави и още веднъж - голямо БЛАГОДАРЯ! :-)) Поздрави!!! Валентин
Valentin MONCHEV, MS, PMP, Head of Retail and Marketing Banking, Projects and Organization Department“  

 

 
         
         
 

2009___04_

 

 

 

 

IPMA level D and C Exam Preparation Course

14th; 15th; 16th; 17th and 18th April 2009

Lecturer @ Projecta Ltd. ; Language Bulgarian
( http://www.projecta.bg )

Projecta-Bulgaria

Prepared trainees from Bulgaria for the IPMA level D and C certification exam
at the Bulgarian Project Management Association. ( http://www.project.bg )

http://www.ipma.ch

 

 
         
         
 

2009___04_

 

 

 

 

Applied Project Management

8th ; 9th and 10th April 2009

Lecturer @ Kitov Center ; Language Bulgarian
( http://www.kitovcenter.com )

Kitov Ceter - Bulgaria

Trained participants from the telecommunication, mining industry, a battery recycling
and a railway maintenance service company.

 

 
         
         
 

2008___11_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPMA level D and C Exam Preparation Course

24th; 25th; 26th; 27th and 28th November 2008

Lecturer @ Projecta Ltd. ; Language Bulgarian
( http://www.projecta.bg )

Projecta-Bulgaria

Prepared 20 trainees from Bulgaria for the IPMA level D and C certification exam
at the Bulgarian Project Management Association. ( http://www.project.bg )

http://www.ipma.ch

06.08.2009 Eva Atanassova, Certified Project Manager Level C at IPMA: "The training was extremely well structured
and combined nicely theoretical concepts and models related to the project management competencies and
practical business cases. Frank engaged us actively not only because of his brilliant facilitation skills, but also thanks
to his extensive experience as leader of complex projects. The examples and cases he used from his professional
practice illustrated convincingly the necessity of knowing and applying the IPMA project management competencies to
ensure a professional high quality project delivery and strong impact. The training helped me to prepare and get certified
successfully as "Project Manager Level C" at the International Project Management Association and also to become
a better and more successful manager. Eva Atanassova, Regional Education Project Manager, British Council "

06.08.2009 г. Ева Атанасова, Certified Project Manager Level C at IPMA: "Обучението беше изключително добре
структурирано, съчетавайки подходящо теоретичните концепции и модели, свързани с компетентностите
за мениджмънт на проекти и практически казуси. Франк ни ангажира не само с великолепните си качества на обучител
и фасилитатор, но и с богатия си опит като ръководител на комплексни международни проекти. Примерите и казусите,
които използваше от своята професионална практика, илюстрираха брилянтно необходимостта от познаване
и прилагане на компетентностите за управление на проекти на
IPMA, с цел гарантиране на професионално и качествено
изпълнение на проекти. Обучението ми помогна не само да се подготвя и да се сертифицирам успешно за
"Ръководител на проект, ниво С" към Международната асоциация за управление на проекти, но и да стана по-добър
и успешен мениджър. Ева Атанасова, Регионален мениджър на проекти, Югоизточна Европа. Британски съвет "


----- ----- -----
15.10.2009 Dessislava Stoitcheva, Certified Project Manager Level C at IPMA: „Frank leads Module 1 for technical and
contextual elements of the Course for Preparation for Certification according to the National Requirements on
Competence for Project Management. The practical tasks that he had laid out during the course, were based on his
ten years of experience as a Project Manager in the Telecommunications field. Frank encouraged us to seek
the most effective solutions to the tasks in the sphere of Project Management. In his presentations during the course
all the topics connected with technical and contextual elements of the National requirements were explained concisely,
to the point and clearly, at the same time supported by appropriate examples from his personal experience as
a Project Manager. The materials that he had provided to us as well as hands-on advices were extremely useful for
my personal preparation for the Certificate. Dessislava Stoitcheva, Partnership Projects Manager, British Council”

15.10.2009 г. Десислава Стойчева, Certified Project Manager Level C at IPMA: “Франк Нинов ръководи Модул 1
за технически и контекстни елементи на Курса за подготовка за сертифициране според Националните изисквания
за компетентност по управление на проекти. Практическите задачи, които той ни поставяше зарешаване по време
на курса, бяха базирани на неговия десетгодишен опит като мениджър на проекти в телекомуникационната сфера.
Франк ни насърчаваше да търсим най-ефективните решения на поставените задачи в областта на
управлението на проекти. В неговите презентации по време на курса всички теми, свързани с техническите и
контекстните елементи от Националните изисквания, бяха обяснени кратко, точно и ясно и бяха съпътствани от
подходящи примери от личния му опит като ръководител на проекти. Материалите, които той ни предостави,
както и практическите съвети, които ни даде по време на упражненията, бяха от изключителна полза за
моята подготовка за сертифициране.
Десислава Стойчева, Мениджър на проекти, Британски съвет”

 

 
         
         
 

2008___11_

 

 

 

Applied Project Management

3rd ; 4th and 5th November 2008

Lecturer @ Kitov Center ; Language Bulgarian
( http://www.kitovcenter.com )

Kitov Ceter - Bulgaria

Trained 14 participants from several business areas.

 

 
         
         
 

2008___10_

 

 

 

Висшият мениджмънт при въвеждането на методология за управление на проекти

13th October 2008

Writer @ the weekly business newspaper Delova Sedmitsa, Issue No. 39 ; 13th - 19th October 2008 ; Language Bulgarian

logo delova sedmiza

The interview as PDF-file here.

 

 
         
         
 

2008___10_

 

 

 

 

PMP® Exam Preparation in Prague / Czech Republic

20th; 21st; and 22nd October 2008

Lecturer @ TenStep Czech Republic ; Language English
( http://www.tenstep.cz )

TenStep Czech Republic

“Prepared 12 trainees from a global auditing company for the PMP© Exam during condensed 3 days
workshop type of a course.

“ Frank has put maximum efforts into presenting clearly and concisely the difficulties of the PMP exam during
shortened time frame and attendees were really pleased with him“, said Bara Hasplova ,
Project Coordinator from TenStep Czech Republic.

 

 
         
         
 

2008___07_

 

 

 

 

 

 

Handbook for Projecta Ltd.

20th December 2007 - 1st July 2008

Writer @ Projecta Ltd. ; Language Bulgarian
( http://www.projecta.bg )

Projecta-Bulgaria

“ The assignment consisted of a preparation of the training materials (slides and examples of test questions)
for the contextual and technical elements of the International Project Management Association (IPMA) – for altogether
31 elements. The materials written by Mr. dipl.ing.fnare going to be used for the exam preparation for level C and level D
of the IPMA” said Alexander Apostolov , Managing Director of the project management consulting company Projecta Ltd.

“ Ангажиментът включваше изготвяне на учебни материали (слайдове и примерни тестови въпроси)
за контекстните и техническите елементи на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA) - общо
за 31 елемента. Разработените от г-н Нинов материали ще се използват за подготовка за явяване на изпит
за Ниво C и Ниво D на IPMA „  каза Александър Апостолов, управител на консултантската фирма
за управление на проекти Проджекта ООД.

 

 
         
         
 

2008___06_

 

 

 

 

 

 

 

 

PMP® Exam Preparation

18th; 19th; 20th and 21st June 2008

Lecturer @ TenStep Bulgaria ; Language English
( http://www.tenstep.bg )

TenStep-Bulgaria

Official Press Release here

23.06.2008

TenStep България проведе сертификационно обучение по управление на проекти.

Успешно приключи поредното обучение за подготовка за сертифициране по управление на проекти на TenStep
България. За изпит за сертификат Project Management Professional (PMP©) на Института по управление
на проекти – PMI (САЩ) се подготвиха представители на сектори ИТ, строителство и медии.
Лекторът Франк Нинов, РМР© (Германия) остави отлични впечатления и ще води и следващото
сертификационно обучение на TenStep България.

TenStep България е първата регистрирана обучаваща организация на Института за управление
на проекти за България. Регистрираните обучаващи организации (Registered Education Providers) са единствените
организации, които са признати официално от PMI за извършване на обучение по одобрени от PMI програми.

По програмата на TenStep вече над 50 пъти е проведен и най-успешният курс по управление на проекти
в България - "Управление на проекти - Preparation for Success
.

 

 
         
         
 

2008___02_

 

 

 

 

 

 

Applied Project Management

13th; 14th and 15th February 2008

Lecturer @ Kitov Center ; Language Bulgarian
( http://www.kitovcenter.com )

Kitov Ceter - Bulgaria

Trained 13 participants as follows:
- One (1) Project Manager and three (3) Engineers from a local Telecom Solutions Provider
- One (1) Sales Executive and three (3) Sales Managers from an authorized luxury car dealer for Bulgaria
- One (1) Director Professional Services from a local IT Telecom Solutions Provider
- One (1) Company Owner of a local small construction company
- One (1) Director of a local Apparel Factory
- One (1) Line Manager from a local Steel Mill
- One (1) Country Manager from a global leading IT corporation

 

 
         
         
 

2008___02_

 

 

 

 

Interview regarding the fundamentals of Project Management

4th February 2008

Writer @ the weekly business newspaper Delova Sedmitsa, Issue No. 6 ; 4th - 10th February 2008 ; Language Bulgarian
( http://www.delovasedmitsa.net )

logo delova sedmiza

The interview as PDF-file here.

 

 
         
         
 

2007___12_

 

 

 

 

 

Project Management in Action

1st and 2nd December 2007

Lecturer @ Stroy-Consult ; Language Bulgarian
( http://www.stroy-consult.com )

Stroy Consult - Bulgaria

Trained 21 participants as follows:
- Chief Executive Officer [company owner]
- Seven (7) Project Managers and Three (3) Team Leaders
- Sales Manager and Two (2) Sales Engineers
- Chief Finance Officer and Account Payables, Three (3) Purchasing Managers
- Marketing Manager and Human Resources Manager

 

 
         
         
 

2007___11_

 

 

 

 

 

Applied Project Management

17th and 18th November 2007

Lecturer @ Kitov Center ; Language Bulgarian
( http://www.kitovcenter.com )

Kitov Ceter - Bulgaria

Trained 16 participants as follows:
- Six (6) Functional and Project Managers from a Global Energy Supply Company
- Chief Executive Officer [company owner] and four (4) Project Managers from a local innovative construction company
- Small and Medium Business Entrepreneurs
- Freelance Project Managers

 

 
         
         
 

Vita___E_

 

 

fn

--

 

dipl.ing.fn, certified Project Manager Professional (PMP) with experience in managing
international telecommunication projects in Germany since 1998.
1977 – 1984 Elementary school “P.K. Yavorov” in Pleven / Bulgaria
1985 – 1989 Vocational school in Electronics “C. Stanchev” in Pleven / Bulgaria
1993 – 1998 Telecommunications at the Technical University in Hannover, profile “Microwave Engineering”. Degree: Dipl.-Ing.
1998 – 2007 Project Manager at the Canadian company NORTEL in Frankfurt for the implementation of networks
for international telecommunication operators.
2007 – 2008 Project Manager at the British virtual network provider VANCO in Frankfurt for the deployment of telecommunication
services for international corporations.
2008 – now Project Manager at the Indian company  Global Cloud Xchange in Frankfurt for the delivery of international
telecommunication corporative networks in 230 countries.

----- ----- -----
Инж. Франк Нинов, сертифициран Project Manager Professional (PMP) с единадесетгодишен професионален опит и действащ
мениджър на
интернационални проекти в телекомуникационната сфера в Германия е роден 1970 г. в Грайц / Германия.  
От 1977 – 1984
г. посещава ЕСПУ “П.К. Яворов” в гр. Плевен.
От 1985 – 1989 г. завършва специалността “Електроника” в Техникума за Механо-Електротехника “Ц. Станчев” в гр. Плевен
От 1993 – 1998 г. следва Телекомуникация, специалност Високочестотна Техника в Техническия Университет
в гр. Хановер
/ Германия и завършва с диплома за инженер.
От 1998 – 2007 г. работи в канадската фирма NORTEL в гр. Франкфурт на Майн / Германия като мениджър на проекти
по изграждането
на интернационални мрежи за телекомуникационни оператори.
От 2007 г. –2008 работи при британския виртуален телекомуникационен оператор VANCO в гр. Франкфурт като
мениджър на проекти за доставка на телекомуникационни услуги за корпоративни клиенти.

От 2008 г. – досега работи при индийската компания Global Cloud Xchange в гр. Франкфурт като мениджър на проекти
за изграждането на
интернационални корпоративни телекомуникационни мрежи в до 230 държави.
 

 
         
 
http://www.dddd.de